Hapishanelerin Mecburi Misafirleri: Mahpus Annelerin Çocukları

İnsani gelişimlerinin henüz çok erken aşamasında olan 0-6 yaş grubundaki çocuklar, tutuklu/hükümlü anneleri ile hapishanelerde kalabilmektedir. Anne yanında kalmayan/ kalamayan çocuklar ise dışarıda bir bakım vereni olmaması halinde devlet korumasında yaşamaktadır. Uzun yıllardır, çocukların içeride amaannelerinin yanında mı, yoksa annelerinden uzakta ama dışarıda mı kalmaları gerektiği konusunda tartışmalar sürmektedir. Çocuğun anne ile geliştirmesi gereken bağlanma ve güven duygusu, anneden zorla ayrılmasından doğabilecek travmalar, temel bakım süreçlerine ilişkin ihtiyaçları ve aile ile yaşama hakkı göz önünde bulundurulduğunda, çocuğun anne yanında kalmasının önemi ortaya çıkmaktadır.Bununla birlikte hapishane koşulları, çocukların bedensel, bilişsel, psikomotor, sosyal, duygusal ve dil gelişimi açısından yetersiz ve uygunsuzdur .

İnfaz kurumlarında annelerinin yanında kalan çocukların, süt emziren annelerin ve hamilelerin devlete emanet edilmiş özel korunmaya muhtaç, pozitif ayrımcılıkla korunması gerekenbireyler olduğuna vurgu yapan Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri’nin 2016 yılı faaliyet raporuna göre; hapishanelerde anneleri ile kalan 529 çocuk bulunmaktadır. Bu çocukların 12’sinin yaşı bilinmemekle birlikte, 412 çocuk 0-3 yaş; 117 çocuk 4-6 yaş grubundadır. Raporda, emziren veya hamile hükümlü ve tutuklu kadın sayısının net olarak tespit edilemediği bilgisiyer almaktadır . 07 Nisan 2017 verilerine göre hapishanelerde annesiyle birlikte kalan çocuk sayısı 594, 14 Kasım 2017 itibariyle 624’dür . Adalet Bakanlığı, 2019 itibariyle hapishanede mahpus anneleri ile kalan kaç çocuk olduğunu açıklamamaktadır.

***

Yazının devamını Hukuk Defterleri dergisinin 18. sayısında okuyabilirsiniz.

print