1 Mayıs İşçi Emekçi Bayramı mı? 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü mü?

“1 Mayıs bayramınız kutlu olsun” cümlesi, 1 Mayıs günü, günün anlamına hitaben herkes tarafından dillendirilir. Burjuva medyası bayram vurgusunu bilinçli bir şekilde abartarak ön plana çıkartırken, kimi sol çevreler ve sendikalar ise bilerek ya da bilmeyerek buna hizmet etmekteler. 1 Mayıs günü yapılan meydan buluşmalarında siyasi içeriği olmayan halayların çekildiği karnaval görüntüsü verilmektedir.

Tarihsel olarak 1 Mayıs, işçi sınıfı tarafından bayram olarak kutlanmıştır. Güncel olan ise, yeniden 1 Mayıs’ın Birlik Mücadele ve Dayanışma Gününe dönmesidir.

Dünyada 1 Mayıs

1 Mayıs tarihçesi anlatılırken 1886’da 1 Mayıs günü Chicago’da başlayan gösteri ve sonrasında devam eden olaylar, Haymarket’teki terör, ölen işçiler ve asılan işçi önderleri anlatılır. 2. Enternasyonal’de 1 Mayıs’ın Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü olarak ilan edilmesi, bu olaylar referans alınarak yapılmıştır. Bu eylemler ve olaylar öncesinde de dünyanın birçok ülkesinde yüzlerce işçi eylemleri olmuş, çok keskin geçen sınıf savaşımında yine sayısız işçi ölmüştür. İşçi sınıfı, tarih sahnesine önemli eylem ve haraketliliklerle çıkmıştır. Ludizmle başlayan kendiliğindenci ve tepkisel hareketler, 1789 Fransız Devrimi’ndeki işçi sınıfının rolü ve gittikçe hedef ve talepleri daha belirginleşen ve örgütlü eylemlere dönüşen, 1831 Fransa’da Lyon işçilerinin eylemleri, İngiltere’de Chartist hareketin eylemleri, 1848 Avrupa’daki ayaklanmalar. Avustralya’daki inşaat işçilerinin 8 saatlik iş günü eylemleri. Yanarak ölmelerine de neden olan 8 Mart 1857 tarihindeki kadın işçilerinin başkaldırısı. Burada saymakla bitiremeyeceğimiz eylemler… 19. yüzyılda çok sert geçen sınıf savaşımında, binlerce işçinin öldürüldüğü bir dizi eylemin önemli sonuçları da oldu. Kanla şiddetle bastırılsa da, 1848 ayaklanmaları Avrupa’nın siyasi haritasında önemli değişikliklere neden oldu.

***

Yazının devamını Derginin 35. sayısında okuyabilirsiniz.

print