AKP’li yılların eğitimde yarattığı dönüşüm üzerine…

Eğitim insanlık tarihi kadar eskiye dayanır. Ancak bugünkü anlamıyla kurumsallaşmış eğitimin ortaya çıkışının, modern devletlerin tarih sahnesine çıkışıyla paralel olduğunu belirtsem yanlış olmaz. Modern devletler, eskiden beri var olan eğitimin rolünü ve işlevini değiştirmiş; üretim ilişkilerinin ihtiyaç duyduğu insanın yaratılması amaç haline getirilmiştir. Dolayısıyla, devletlerin eğitim politikaları, o ülkedeki üretim ilişkilerinden ve siyasi değişimlerden ayrı düşünülemez.

Bununla birlikte, tarihsel süreçte, eğitim hakkının kamusal niteliğinin toplumsal mücadelelerle kazanıldığı görülmektedir. Ancak kapitalizm, neo-liberal politikalar doğrultusunda devletin kamusal hizmet verdiği alanları piyasaya açarak, 1970’lerde başlayan krizini aşmaya çalışmaktadır. Dolayısıyla, günümüzde eğitim alanının kamusaldan özele yani piyasaya doğru evrildiğini de not etmek gerekir.

Yazının devamını Hukuk Defterleri’nin 10. sayısında okuyabilirsiniz.

print