Baroların İşlevi Üzerine

Türkiye’de, 79 Baroya bağlı, yaklaşık 110.000 civarında avukat bulunuyor. Bu sayının 41.000 kadarını İstanbul Barosu’na kayıtlı avukatlar oluşturuyor. Avukatlık Kanunu gereğince avukatlar, her iki yılda bir toplanan baro genel kurulunda, bağlı oldukları baroların yöneticilerini ve Türkiye Barolar Birliği delegelerini seçiyorlar. Önümüzdeki Ekim ayında da İstanbul Barosu dahil, Türkiye’nin 75 barosunda seçim var.

Bu vesileyle baroların işlevine değinmek istiyoruz.

Avukatlık Yasası’nda, barolar, çalışmalarını demokratik ilkelere göre sürdüren kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları olarak tanımlanmışlardır. Yasanın 76. maddesine göre baroların ana olarak iki tür görevi olduğu belirtilmiştir:

A) Meslek mensuplarının (avukatların) her türlü ihtiyaçlarını karşılamak (mesleki çalışmalar)

B) Hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak (toplumsal çalışmalar)

Yazının devamını Hukuk Defterleri dergisinin 15. sayısında okuyabilirsiniz.

print