Birlikte Mücadele İçin…

Üçüncü sayımızı hazırlarken OHAL kapsamında çıkarılan KHK’lar ile Fethullah Gülen Cemaatine yapılan operasyon bahanesiyle, yazılarıyla ve görüşleriyle dergimize de katkıda bulunan değerli dostlarımızın içinde bulunduğu birçok aydın, hukukçu, akademisyen meslekten çıkarıldı. Hukuk Defterleri olarak Murat Arslan, Ertuğrul Uzun, Candan Badem, Onur Hamzaoğlu, Kuvvet Lordoğlu ve adını burada sayamadığımız dostlarımızın yanında olduğumuzu tekrar belirtmek isteriz.

***
Dergimize, önerileriniz ve değerlendirmeleriniz gelmeye devam ediyor, her sayıda yeni bir dostumuz yazısıyla dergimize katkıda bulunuyor. Bu durum dergiyi devam ettirmemiz konusunda bize daha da cesaret veriyor. Ekleleyelim ki, devam eden dağıtım sorunumuza dair bazı adımlar attık. Dergimizin son sayfasında yazdığı gibi kimi illerdeki kitabevlerinde Hukuk Defterleri’ni bulabilirsiniz Şu an için kitabevlerinin sayısı sınırlı olsa da, bu sayıyı hızla arttırmayı hedefliyoruz. Dergimizin dağıtımı konusunda önerilerinizi bekliyoruz.

***
Bu sayının dosya konusunu “Hukuk alanında nasıl bir mücadele?” olarak belirlediğimiz zaman, daha 15 Temmuz Darbe Teşebbüsü yaşanmamış, gözaltılar, tutuklamalar, OHAL kararı sonrası meslekten çıkarmalar yaşanmamış, işkence iddiaları ortaya çıkmamıştı. Ancak bu olaylardan sonraki dönemde de belirlediğimiz konunun önemini yitirmediğini düşünüyoruz.

Hatta Darbe teşebbüsü ve sonrasında ülkenin geleceği ve bunda yargının oynadığı role bakınca bu sorunun daha vurgulu bir şekilde sorulması ve cevabının aranması gerektiği kanısındayız.

‘‘Hukuk alanında nasıl bir mücadele’’ sorusunu hukukun farklı alanlarında çalışan ve bu alanda mücadele deneyimleri olan 6 değerli dostumuza sorduk. Yargıçlar Sendikası Başkanı Mustafa Karadağ bu soruyu “Hukuk İçin Birlikte Mücadele: Bağımsızlık, Tarafsızlık, Özgürlük” başlığı ile ele alırken, YARSAV kurucu başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, “Birlikte Mücadele” başlığı ile yazısında soruyu değerlendirdi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Dr. Barkın Asal ise bu sorunun cevabını akademi yönünden “Hukuk Fakültelerinin Büyük Ataleti” başlığıyla inceledi. OHAL döneminde kapatılan YARSAV’ın başkanı Murat Arslan ise soruyu “Tek Yol Örgütlü Mücadele” başlığıyla kaleme aldığı yazısıyla cevapladı. Abdurrahman Bayramoğlu “Ne İçin Birlik?” başlıklı ve yayın kurulu üyemiz Bilgütay Hakkı Durna ise “Ne Yapacağız?” başlıklı yazıları ile konuyu tartışmaya açarak değerli katkılarını sundular. Hukuk alanında verilen mücadelenin tartışılması ve bu tartışmaların ilerlemesi açısından Hukuk Defterleri üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edecektir.

***
Dosya konumuzun yanında dostlarımız değerli yazılarıyla katkılarını koymaya bu sayıda da devam ettiler. Yayın kurulu üyemiz Evrim Şenöz, genel olarak 15 Temmuz Darbe Teşebbüsünü, nedenlerini ve sonrasını “Darbe teşebbüsü, OHAL ilanı ve sonrası üzerine” başlığıyla değerlendirirken, Bursa Barosu başkanı Ekrem Demiröz, aynı konuyu “Hukuk ve Demokrasi” başlıklı yazısıyla inceledi.

Yine yayın kurulu üyemiz Selin Aksoy ise, gazete köşelerinde Charlie Hebdo karikatürünü paylaşımları sebebiyle Ceyda Karan ve Hikmet Çetinkaya’ya “Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme” suçunu işlediklerine ilişkin verilen ceza kararı çerçevesinde yargının dinselleşmesi ve düşmanlaşmasını tartıştı.

Değerli arkadaşımız Ar. Gör. Ceren Mermutluoğlu da Türkiye’nin siyasi gelişmeleri sebebiyle gündemde pek de gereken önemin gösterilmediği ancak sonuçları itibariyle büyük sorunlara gebe olan Anayasa Mahkemesi’nin TCK’da bulunan çocuğun cinsel istismarı konusunda iptal ettiği kararları inceledi.

Büyük eksikliklerle yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ise bu sayımızda iki yazıyla ele alındı. İlk yazıda, Nihan Güneli “Kişisel Verilerin Korunamaması Kanunu” başlığı ile söz konusu kanuna ilişkin genel bir çerçeve çizdi. Emeğin Notları sayfamızda ise Güneş Selduman, kanunu iş ilişkisi kapsamında değerlendirdi.

Cumhuriyet Gazetesi yargı muhabiri Alican Uludağ, başından beri dikkatlice takip etmiş olduğu Ali İsmail Korkmaz Davasını ayrıntılarıyla birlikte dergimizin Bir Dava sayfasında kaleme aldı. Bu sayıdaki Öğrenci Gözünden sayfamızda, öğrenci arkadaşlarımız Berkay Soygel ve Mustafa Yoğurtçu, hukuk eğitimi üzerine Yrd. Doç. Dr. Gökçe Çataloluk ile okurken ufkumuzu açacak bir söyleşi gerçekleştirdi. Dergimizin bu sayısının Hukuk ve Sanat sayfasında ise Bertolt Brecht ele alındı. Bu değerli yazıyı, arkadaşımız Gonca Turgut hazırladı.

***
Dördüncü sayımızın dosya konusunda laikliği tüm yönleriyle tartışmaya başlıyoruz. Dördüncü sayımıza katkı sunmak isteyen okurlarımızın bizimle irtibata geçebileceğini hatırlatmak isteriz.
Önümüzdeki sayımızda buluşmak üzere…

Yayın Kurulu

print