Hakkımızda

Ülkemiz bir yol ayrımında…

 

1923 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti tasfiye edildi. Şimdi ise yerine başka bir cumhuriyet kurma çabası var. 2010 Anayasa referandumu bu süreçte önemli bir aşamaydı. 2017 yılında gerçekleştirilen başka bir Anayasa referandumu ise bir aşama daha geçilmesini sağladı. 2. Cumhuriyeti bu topraklarda tüm kurumlarıyla yerleştirmeye çalışıyorlar.

Bütün bu aşamalarda hukuk değişimin önemli bir aracıydı. 2. Cumhuriyet rejimini kurma, yerleştirme ve toplumu şekillendirme çabalarında yargı hep en önemli rolde oldu, olmaya da devam ediyor.

Hukuk Defterleri işte bu altüst oluş sürecinde, 2016 yılının Mayıs ayında yola çıktı.

Hukuk Defterleri olarak bizler, tamamen operasyonel bir araca dönüştürülen yargının kararlarını bir bütün olarak rejimin ihtiyaçları doğrultusunda verdiği, emekçilerin haklarının sistematik olarak gasp edilmeye devam edildiği, toplumsal adalet duygusunun büyük bir tahribata uğradığı böylesi bir dönemde, adalet arayışına nasıl çözüm üretileceği sorusunun, nasıl bir ülke/nasıl bir cumhuriyet sorularıyla birlikte düşünülmesi ve değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Ülkemizin böylesi bir döneminde, hukukun kapitalizmde oynadığı rol ve kapladığı alan ile birlikte bugün hukukun nasıl bir işlev kazandığını, daha doğrusu hukuka bu işlevin kazandırıldığını, sömürü ve baskı mekanizmalarındaki rolünü, bu bağlamda eşitlik, özgürlük ve adalet kavramlarını tartışmaya ve tartıştırmaya ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz.

Bu nedenle mottomuzu da “Hukukun Tersyüzü” olarak belirledik. Kastettiğimiz ise, basit anlamı ile hukukun bir de diğer yüzü var değil. Hukukun teorik tersyüzüne atıf yapıyoruz. Bu anlamı ile uğraşımız “bugünün hukuku”na bir müdahale çabasıdır.

Uğraşımız bağımsız, eşitlikçi ve özgür bir ülke, yeni bir cumhuriyet mücadelesine elimizden geldiğince katkı sunmaktır.

Ülkemizin ve hukuk sisteminin, içinde bulunduğu durumdan çıkabilmesi için, yukarıda kısaca bahsettiğimiz tabloya ilişkin benzer kaygılar taşıyan tüm ilerici hukukçuların birlikteliğinin yaratılması önemlidir.

Hukuk Defterleri  tam da bu doğrultuda, birlikte tartışarak üretecek bir platformun aracı olma gayesidir.

print