Eğitimde 4+4+4’ün Sonuçları

4+4+4; 16. yılına giren AKP iktidarının ilk günden bu yana sürekli ve birbiriyle iç içe geçirerek sürdürdüğü gerici-piyasacı/özelleştirmeci eğitim politikaları doğrultusunda, dönemin Başbakanı R. Tayyip Erdoğan’ın “Dindar ve kindar nesil” biçiminde formülleştirdiği amaca dönük bir kesintili eğitim yasasının adıdır. Gündeme getirilmesiyle sonuçlandırılması (30 Mart 2012), eğitim gibi, ülkenin hem bugününü hem yarınını doğrudan ilgilendiren, konunun tarafları ve uzmanlarıyla yürütülmesi gereken, ciddi ön hazırlıklar gerektiren bir konuda, yaklaşık 5 yıl önce başlayan süreç için Cumhuriyet’in bilimsel, laik-karma eğitim sistemini bütünüyle yok etme projesi denebilir.

1997’de yasalaşan 8 yıllık kesintisiz eğitim uygulamasıyla söz konusu 4+4+4 yasası arasında geçen zamanda ülkemizde özellikle kız çocuklarımızın eğitime ulaşma olanaklarının arttığı, kişi başına düşen eğitim süresinin de ciddi bir yükseliş gösterdiği verilerle ortadayken, AKP iktidarınca yürütülen Cumhuriyet eğitimini çökertme planının somut programı olan 4+4+4 yasası, beşinci öğretim yılındadır ve kamuoyunun gündeminde sıkça yaşanan tartışmalarla sürdürülmektedir.

Eğitim programlarından sınav uygulamalarına, yönetici atamalarından altyapı eksikliklerine dek oldukça çeşitlenen boyutlarıyla sürekli artan ve giderek günübirlik değiştirilen kararlarla 4+4+4 sürecinde ortaya çıkan sonuç tam bir kaos, anarşi ya da keşmekeş olarak tanımlanabilir.

Yazının devamını Hukuk Defterleri’nin 10. sayısında okuyabilirsiniz.

print