Güvencesizlik

Gerek dünyadaki ekonomi politikalar gerek ülkemizdeki siyasi dönüşümler, her alanda yurttaşların geleceğine dair ne hukuken ne ekonomik anlamda öngörüde bulunabildiği belirsizliği getiriyor. Bu anlamıyla, içinden geçtiğimiz dönemi en iyi anlatan kelimenin güvencesizlik olduğunu düşünüyoruz. Bu durum, herkes üzerinde büyük bir tedirginlik/umutsuzluk da yaratıyor. Bu sayımızda bu güvencesizliğin farklı alanlarda görünümlerini ve bu güvencesizliği/ umutsuzluğu nasıl kırabileceğimizin yollarını aramaya çalıştık.

“Güvencesizlik” dosya konumuzda, Necla Akgökçe “En Güvencesiz İşçiler: Kadınlar” başlıklı yazısında işçi sınıfının neo-liberalizmle birlikte, çalışma yaşamında daha da sosyal korumadan yoksunlaşan kadın işçilerin durumunu ele alırken; Av. Necdet Okcan, yeni teknolojiler ve dijitalleşmeyle atipik çalışma biçimlerinin işçilere getirdiği güvencesiz çalışma koşullarını “Teknolojik Gelişmeler ve Dijitalleşme Nedeniyle İşçilerin Güvencesizliği” başlıklı yazısında değerlendirirdi. Dr. Duygu Hatipoğlu ise işçilerin adalet arayışında mahkeme deneyimlerinin getirdiği güvencesizliği “Güvencesiz Adalet” yazısında ele aldı. Hukuki anlamda güvencesizliğin bir başka boyutu olan yurttaşın ve bu adaleti dağıtması gereken yargıç ve savcıların bile hukuki güvenliğinin kalmadığı günümüz tablosunu “Hukuk Güvenliği Mi, Güvenliğin Hukuku Mu? (!)” başlıklı yazısında DanışmaKuruluüyemizemekliyargıçİbrahim Fikri Talman değerlendirdi. Dr. Ulaş Karadağ ise, borçlanarak yaratılan piyasaya bağımlı bir hayatın yurttaşlar için yarattığı güvencesizliği “‘Umutsuzluğun içyüzü’: İlk Birikimin Sürekliliği ve Güvencesizlik” yazısında inceledi. Yine bu dosya konumuzda gençlerin geleceğe dair yaşadıkları umutsuzluğun, güvencesizliğin nedenlerine ve buradan çıkışa dair yollarına ilişkin görüşleri, yayın kurulu üyemiz Stj. Av. Nurcan Akkaya’nın, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Faruk Baydemir, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2021 yılı mezunlarından Zeynep Nur Yalçınkaya ve DİSK Araştırma Merkezi (DİSK- AR) Uzmanı Deniz Beyazbulut ile gerçekleştirdiği önemli söyleşiyi de okuyabilirsiniz.

***

Dosya konularımızın yanında, bu sayımızda yine çok değerli yazılar yer alıyor. Yaz ayında yurdun birçok yerinde çıkan yangınlara ilişkin idarenin sorumluluğunun kapsamı ve sınırlarını Ar. Gör. Deniz Bilgehan,“İdareninOrmanYangınlarından Kaynaklanan Sorumluluğu” başlıklı yazısında değerlendirirken; Dr. Barkın Asal, Boğaziçi Üniversitesi’nde Melih Bulu’nun atanması sonrasındaki tepkilerle yeniden gündeme gelen rektör atamalarını “40 Yılda Bir Arpa Boyu: Türkiye’nin Rektör Seçim ve Atamalarıyla İmtihanı” başlıklı yazısında ele aldı. Stj Av. Kader Aydın cezaevlerinin ve infaz hukukunun işlevini ve ülkemizdeki uygulamalara ilişkin sorunları “Bir Düşünce Olarak: Ceza Evlerini Rehabilitasyon Merkezlerine Dönüştürme” başlıklı yazısında değerlendirirken; Stj. Av. Senanur Altıparmak ise dünyanın birçok yerinde hâlâ kadınların kazanmak için mücadele ettiği kürtaj hakkını, AİHM kararları ışığında “AİHM Kararları ve Türk Mevzuatı Uyarınca Kürtajda Ceninin Yaşam Hakkı” başlığında ele aldı. Yine bu sayıda Ar. Gör. Çağatay Şahin’in, Türkiye’de İslami cemaat ve tarikatların sistem içerisine çekilerek dinî ve mali hareketliliklerinin denetlenmesi önerilerinin aslında bu tarikatların meşrulaştırılması anlamına geldiğini isabetli bir şekilde ortaya koyduğu görüşlerini “İktidar, Diyanet ve Denetim: Meclis-i Meşâyih Kurumunu Yeniden Tesis Etme Girişimlerine Dair Bir Eleştiri” başlıklı yazısında okuyabilirsiniz.

Önünüzdeki 33. sayımızda, hepimizi derinden üzen bir konuda önemli bir söyleşi de yer alıyor: SMA hastası bebekler… Av. Özge Üstün ile devlet tarafından tedavi masrafları karşılanmayan ve hayati tehlike içerisinde olan SMA hastası bebeklerin tedavilerine ilişkin ülkemizde gerçekleştirilen hukuk mücadelesini konuştuk.

Mercek sayfasında ise yayın kurulu üyemiz Evrim Şenöz, “Hukukun laiklikle mücadelesi (!)” yazısında rejimin islam dini temelli hukuk anlayışının yerleştiğine ilişkin verileri ele alırken; Hukuk Felsefesi sayfasında ise bu sayımızda Ar. Gör. Gözde Türkeli, “Yığın Psikolojisi ve Kuramına Yönelik Bir İnceleme” başlıklı yazısında yığın psikolojisine ilişkin güncel tartışmaları değerlendirdi. Mizah sayfasında Hüsnü Niyetli, Yargıtay yeni binasının Diyanet Başkanının dualarıyla açılışını, “Âmin” başlıklı yazısında mizahi diliyle eleştirdi.

***

Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle, keyifli okumalar…

print