İkinci senemize girerken…

Geçen sene başlarken, ülkenin bir yol ayrımında bulunduğunu, önce “tasfiye” sürecine sokulan Türkiye Cumhuriyeti’nin o dönemde ise “yeniden yapılandırılmasının’’ adımlarının atıldığını belirtmiştik. Bu bir senede söz konusu yapılandırmada iktidar büyük adımlar attı ve kısmen de bunu gerçekleştirdi. Bu adımlardan en önemlilerinin 15 Temmuz darbe girişimi sonrasındaki OHAL döneminde KHK’lar ile yapılan düzenlemeler, kamudan ihraçlar ve 16 Nisan Anayasa değişikliği referandumu olduğunu söyleyebiliriz.

İçinden geçtiğimiz bu dönem bu dergiyi çıkarma kararımızın ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gösterdi. Dergimize katkılarını sunan yazarlarımız ve sayısı her geçen gün artan okurlarımız da bu önemli ve doğru adımı yürütmemiz, ilerletmemiz için bize güven aşıladı ve cesaret verdi. İkinci yılımızda, dergi ile yaratmaya çalıştığımız tartışma ve üretme alanını büyütmenin ve somutlaştırmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda hızlıca adımlar atmayı hedefliyoruz.

Bizimle bu bir sene boyunca birlikte olan, desteklerini sunan yazar ve okurlarımıza teşekkür ederiz.

***

İkinci seneye girerken yayın kurulunda bazı değişikliklerimiz oldu. Yayın kurulundan iki arkadaşımız başka çalışmalarına yoğunlaşmaları gerektiğinden ayrıldılar. Yazılarıyla katkılarını sunan dört arkadaşımız da yayın kurulumuza katıldı. Giderek büyüyen yayın kurulumuz ile üretimimizin ve ulaşım ağımızın daha da yaygınlaşacağı kanısındayız. Ayrılan arkadaşlarımıza bugüne kadar olan ve bundan sonra da başka şekillerde olacak katkılarından dolayı teşekkür ediyor, yeni gelen arkadaşlarımıza ise tekrar “hoş geldiniz” diyoruz.

***

Bu sayımızda dosya konumuzu “Referandum Sonrası Türkiye” olarak belirlemiştik. Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu, dosya konumuza “Modern Anayasal Devlet: Amerikan, Alman ve Türk Anayasaları Üzerinden Bir Deneme” başlıklı yazısıyla katkısını sunarken, Ar. Gör. Ahmet Mert Duygun, “Yüksek Seçim Kurulu’nun 16 Nisan 2017 Halkoylamasına İlişkin Verdiği “Mühürsüz Zarf ve Pusula Kararı ve Bu Karara İlişkin Başvuru Yolları” yazısında seçimde yapılan usulsüzlükleri ve bunlara dair yapılacak yargı önünde itirazları değerlendirdi. Gazeteci, yazar Merdan Yanardağ, “Henüz 16 Nisan’ın Sonuçlarıyla Yüzleşmedik” ve siyasetçi, yazar Kurtuluş Kılçer de “Kapitalist Türkiye’nin Geldiği Yer: Başkanlık Rejimi” başlıklı yazılarıyla referandum ve sonrası Türkiye’ye ilişkin siyasi değerlendirmeleriyle dergimize katkılarını sundular.

***

Yine bu sayımızda, “Mercek” adını verdiğimiz yeni bir sayfa daha dergimize katılıyor. Yayın Kurulu üyelerimiz memleketteki ve hukuktaki gelişmeleri Mercek’ten geçirerek sizlerin değerlendirmelerine sunacak. Bu sayıda yer alan ilk Mercek Bilgütay Hakkı Durna tarafından kaleme alındı. Durna, Türkiye’nin yapısal değişimini ve referandum sürecini “Anayasanın Genleri” başlığı altında inceledi.

***

Ayrıca 7. sayımızda her zamanki gibi birbirinden önemli hukuki gündemlere ilişkin yazılar yer alıyor. Bunlardan biri Ertekin Aksüt’ün “Yargılanmanın Yenilenmesi Başvurularında Yeni Moda: Hakim/Savcı İhraçları” başlığıyla kaleme aldığı ve KHK’larla hakimlerin ihraçları sebebiyle yapılan yeniden yargılama konusuna ilişkin yazı. Diğer bir yazı ise Danıştay başkanının açıklamaları üzerine yargının geldiği durumu ele alan “Yargının Bugünü Üzerine…” başlıklı Yargıçlar Sendikası başkanı Mustafa Karadağ’ın yazısı.

***

Yine bu sayımızda 23 Nisan’da kaybettiğimiz değerli Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Erdoğan Teziç anısına Sabri Kuşkonmaz’ın “Erdoğan Teziç Gibi Bir Bilim İnsanı…” yazısı bulunuyor. Yard. Doç. Dr. Ülker Yükselbaba’nın “Kamusal Alan, Kadın ve Hukuk” başlığıyla yazısı önemli katkılardan birini oluşturuyor. Ayrıca 7. sayımızda Özgür Erbaş, “Özelleştirmenin Aktif Ve Pasif Savunucuları ile Hukuk” başlığıyla sağlık hizmetinin özelleştirilmesine ilişkin süreci anlatırken, Emeğin Notları sayfamızda Necdet Okcan, hükümetin işçi hakları üzerine bir sene boyunca icraatlarını “1 Mayıs’tan 1 Mayıs’a Emekçilerin Durumu, AKP İktidarının Emekçi Hakları Karnesi ve 16 Nisan Referandumundan Sonra Emekçileri Bekleyen Tablo…” başlıklı yazısıyla değerlendirdi. Hukuk Felsefesi sayfasında da değerli dostlarımız Ulaş Karadağ ve Abdullah Eroğlu “Hukukun Edebiyatla İlgisi Üzerine Düşünceler” başlıklı yazılarıyla dergiye katkılarını koydular. Öğrenci Gözünden sayfasında ise hukuk öğrencileri referandumu ve sonrasını ele aldıkları keyifle okunacak bir değerlendirmede bulundular.

***

Birçok sayımızda tartıştığımız anayasal ve yapısal değişikliğin en büyük etkilerinden birini, işçi ve emekçilerin hakları üzerinde göstereceğini düşünüyoruz. Şu ana kadar KHK’larla yapılan değişiklikler ve gündemde olan kıdem tazminatı fonu tasarısı da bu konuda yanılmadığımızı gösteriyor. Bu sebeple, 8. sayımızda işçilerin/emekçilerin haklarına ilişkin bir dosya konusunu hazırlamayı doğru bulduk. Bu konuda sizlerden gelecek öneri, yazı ve katkıları beklediğimizi tekrar hatırlatmak isteriz.

8. sayımızda buluşmak üzere…

Yayın Kurulu

print