Kapitalizmin krizden çıkış arayışları

Kapitalizmin, kriz dönemlerini aşmak için kimi dönemler kamulaştırma/devletleştirme kimi zaman da özelleştirme yolunu tercih ettiği görülmektedir. Türkiye’nin son 20 yılına damga vuran konulardan birinin de, özelleştirmeler yoluyla kamu mallarının tasfiye ve talan edilmesi ile acele kamulaştırmanın olağan hâle gelmesi yoluyla kamulaştırmanın da adeta “piyasaya açılması” olduğunu söyleyebiliriz. Bizler de ekonomi politiğe ilişkin yeni arayışların dillendirildiği ve bu kavramların tekrar konuşulduğu günümüzde, devletleştirme- kamulaştırma/özelleştirme tartışmalarını ele almak istedik.

“Kapitalizmin krizden çıkış arayışları: Kamulaştırma/özelleştirme tartışmaları” dosya konumuzda, Dr. Gözde Atasayan “Kamulaştırmanın Anayasal Çerçevesi” başlıklı yazısında kamulaştırma kavramını anayasa hukuku çerçevesinde ele alarak, günümüzdeki uygulamalarını kapsamlı şekilde değerlendirirken; Prof. Dr. İzzetin Önder ekonomi politik açıdan özelleştirmelerin ne anlama geldiğini ve Türkiye’deki seyrini “Özelleştirme Uygulamaları” yazısında inceledi. Dosya konumuz kapsamında yayın kurulu üyemiz Dr. Akasya Kansu Karadağ’ın Av. Gökhan Candoğan ile yaptığı söyleşi ise, Türkiye’deki özellikle TEKEL ve şeker fabrikaları özelleştirmelerinin hukuki süreçlerine ışık tutması açısından önem arz ediyor. Dosyadaki son yazı ise Irmak Ildır’a ait. Irmak Ildır, “‘Kapitalizmin Krizi’ ve ‘Devletçilik Tartışmaları’: Kısa Bir Bakış” başlıklı yazısında Covid19 ile büyüyen kriz ile gündeme gelen devletçilik tartışmalarını tarihsel bir perspektifle el aldı.

***

Dosya konularımızın yanında, bu sayımızda da çok değerli yazılar yer alıyor. Av. Nilüfer Yenice, “Bireysel Başvuruda İhlal Kararının Uygulanma Zorunluluğu ve Anayasal Beklentiler” başlıklı yazısında Enes Berberoğlu’nun başvurusu üzerine AYM’nin kararını ve bu kararın uygulanmasına ilişkin ilk derece mahkemesinin tepkisini değerlendirdi. Av. Nazan Moroğlu, “İstanbul Sözleşmesi” başlıklı yazısında 8 Mart vesilesiyle gericilerin hedefi hâline gelmiş olan Sözleşmenin neleri kapsadığını ve Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin Türkiye hakkında verilen raporu ele aldı. Ar. Gör. Hilal Nur Şabak ise hayvan hakları kanun tasarısını “Hukukun Olağan Ötekisi Hayvan: Hayvanın Kanıksanmış Edilgenliği ve Türk Hukuku” başlıklı yazısında

nceledi. Bu sayımızda Mercek yazısında ise 5 Nisan Avukatlar Günü vesilesiyle başta Av. Ersin Arslan olmak üzere, mesleğini icra ederken darp edilen ve öldürülen avukat meslektaşlarımızı anıyoruz.

Yayın kurulu üyemiz Gökçe Çataloluk, Hukuk Felsefesi sayfasında pandemi ile ortaya çıkan ve aslında nedenleri belki de daha eskiye dayanan eğitimdeki sorunları “Salgında Üniversitelerde Ahvalimiz” başlıklı yazısında değerlendirirken; bir diğer yayın kurulu üyemiz hukuk fakültesi öğrenci Nurcan Akkaya ise, Öğrenci Gözünden sayfasında bu sorunları “Uzaktan Eğitilemeyişimiz Üzerine Tanıklıklar” başlığıyla öğrenciler açısından ele aldı. Av. Hüsnü Niyetli ise, Mizah sayfasında insan hakları eylem planını “Fâilâtün, Fâilâtün, Fâilün” yazısı ile yorumladı.

Yine 23 Nisan vesilesiyle bu sayımızda, pandemi döneminde çocuk haklarının durumunu Ankara Barosu Çocuk Hakları Komisyon üyesi Av. Hilal Çelik ile konuştuk.

Bu sayımızda iki değerli hukukçuyu saygı ve özlemle anıyoruz: Portre sayfasında 10 Nisan 2013 tarihinde kaybettiğimiz devrimci hukukçu Av. Gülçin Çaylıgil’i, ölüm yıldönümünde araştırmacı Sertaç Çelik’in yazısıyla; 24 Mart 1978 tarihinde katledilen yurtsever savcı Doğan Öz’ü ise Hukuk Tarihi sayfamızda kendisinin hazırladığı ve dönemin başbakanı Bülent Ecevit’e sunduğu kontrgerilla raporunu paylaşarak anmak istedik.

Ayrıca savcı Doğan Öz anısına her yıl olduğu gibi -ancak bu sene pandemi nedeniyle- online bir etkinlik gerçekleştireceğiz. Yargıçlar Sendikası ve Avukatlar Sendikası ile hazırladığımız “Reformlar ve Gerçekler” başlıklı panelimizde konuşmacı olarak Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz, Yargıçlar Sendikası Genel Sekreteri yargıç Enver Kumbasar ve Avukatlar Sendikası üyesi, dergimiz yazarı Av. H. Murat yurttaş yer alacak.

***

Dergimizin 31. sayısının (Mayıs-Haziran 2021) dosyasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla gündeme gelen yeni anayasa tartışmalarını ele almak istiyoruz. Bu konuda öneri ve yazılarını beklediğimizi hatırlatmak isteriz.

Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle, keyifli okumalar…

print