Öğrenci Gözünden: İdeal Meslek Var Mıdır? ‘O’ Meslek Mümkün Mü?

Üniversitelere giriş sınavını geride bırakmamızla birlikte gençlik olarak ideal meslek tanımımıza uyacak bölümlerin arayışındayız. Peki ideal meslek nedir? Gençlik ideal mesleğini hangi başlıkları merkez alarak seçmektedir? Gençliğin genelde var olan gelecek kaygısı, özelde bu tanımı ne alanlarda kapsamaktadır? Yeni bir hukuk öğrencisi olarak benim ‘ideal meslek’ tanımım; kişinin kendi içselliğinde piyasa alanı (maaşlı bir iş) olarak görmediği, bir yaşam felsefesi haline getirdiği alandır. Bu alanın kişi tarafından sadece finansal bir kaynak olarak görülmemesi, mesleğin etiğine uyumda ve alanda başarıya ulaşmada büyük rol oynar.

Elbette ki birçok sınav adayı gibi üniversite ve bölüm seçimi sırasında ben de çelişkiler içerisindeydim. Üniversite mi yoksa bölüm mü seçilir? Hayattan ve gündemden beklentilerim neler? Erdemlerim ve etik anlayışım beni nereye yönlendiriyor? Günümüzde yaygın olarak kendini gösteren adalet arayışı da bunun üstüne eklendiğinde bir hukukçu olmayı seçmemde şaşılacak bir durum olmadı.

***

Yazının devamını Hukuk Defterleri dergisinin 21. sayısında okuyabilirsiniz.

print