“Türkiye’nin Yeni Yargısı” üzerine

Dergimizin 21. sayısının yayına hazırlandığı Ağustos ve Eylül ayları, hukuk ve siyaset gündemlerinin oldukça hızlı aktığı, 2019 Yargı Reformu Strateji Belgesinin bazı önemli yanlarının kamuoyuna açıklandığı ve Yeni Adli Yılın açılışı ile başlayan tartışmalar ile geçti. Bu süreç, “Türkiye’nin Yeni Yargısı” olarak belirlediğimiz dosya konumuzun güncelliğini ve kapsamını da belirledi.

“Türkiye’nin Yeni Yargısı” dosyası kapsamında, Danışma Kurulu üyemiz İbrahim Fikri Talman, “Hakim ve Savcılar Açısından Yeni Yargı” başlıklı makalesinde, hakim ve savcıların politik süreçler karşısındaki durumları ve bu politik süreçlerin yargıyı getirdiği noktayı öncesi ve sonrası ile bizlere sundu. Yine Danışma Kurulu üyemiz Cem Alptekin “Düşük Yoğunluklu Hukuk Anlayışının Sefaleti” başlıklı makalesinde odak noktasına baroları ve TBB’yi alarak tarihsel ve güncel bir kesiti bizler için kaleme aldı. Bir diğer Danışma Kurulu üyemiz Bilgütay Hakkı Durna, “Düzenin ‘Yeni’ Hukuku” başlıklı makalesinde bir bütün olarak yaratılan yeni hukuku son gelimeler ışığında yorumladı. Yayın Kurulu Üyemiz Ahmet Mert Duygun, “Karşılaştırmalı Hukuk Işığında Türkiye’de Yargıç Bağımsızlığına İlişkin Notlar” makalesinde yargıç bağımsızlığı kavramını son gelişmeleri de içine alarak çözüm önerileri ile birlikte okurlarımız için kaleme aldı.

Bir dosyaya sığdırılamayacağını bildiğimiz “Türkiye’nin Yeni Yargısı” üzerine üretimlerimizi önümüzdeki sayılarda da sizlere sunmaya devam edeceğiz.

***

21. sayımızda iki söyleşimiz sizleri bekliyor.

2014 yılında kurulan ve çalışmalarına hız veren Avukatlar Sendikası’nın Genel Başkanı, aynı zamanda dergimizin Yayın Kurulu üyesi olan Av. Selin Aksoy ile, sendikanın dünü, bugünü ve geleceğini konuştuk. Bu vesile ile Avukatlar Sendikası’na çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Diğer söyleşimiz Prof. Korkut Boratav ile ekonomik kriz, emeğin kriz karşısındaki göstergeleri ve çare olarak sunulan programlar üzerine oldu. Ülkemizin değerli iktisatçısının tespitlerini dergimiz aracılığı ile okurlarımıza sunmaktan ayrıca onur duymaktayız.

***

Merceğimizi bu sayıda yine son gelişmeler kapsamında yargı reformu ve yeni adli yıl açılışına çevirdik. Yazarımız Aysel Tekerek,  Mercek sayfasında “Hukuk – Siyaset – Yargı: Yeni Adli Yıl Başladı…” başlıklı yazısında yargı reformuna ilişkin baroların aktif tutumunu, reform paketiyle gelen tartışmaları sebep ve sonuç ekseninde değerlendirdi.

***
Yargının bağımsızlığının ülkenin bağımsızlığından ayrı düşünülemeyeceğinden hareketle son dönemlerde sıkça gündeme gelen S-400 alımları ile ilgili Afşin Burak Umar “İlerici Hukukçular S-400 tartışmasında nerede durmalı” başlıklı yazısı ile dergimizin bu sayısında yer alırken, Emine Bulut cinayeti ile tekrar gündeme gelen İstanbul Sözleşmesi ile ilgili makaleyi İlerici Kadınlar Derneği Genel Sekreteri Nuray Yenil bizler için kaleme aldı. Yaz aylarında Kaz Dağlarındaki talan ile ilgili Jeoloji Mühendisi İbrahim Öztürk Türkiye’de madencilik uygulamalarını bizler için özetledi.

Yayın Kurulu üyemiz Gökçe Çataloluk, Hukuk Felsefesi sayfasındaki “Yeni Akademik yıla Eski Sorular” başlıklı yazısında akademide performans sistemi vb. yöntemlerle getirilen denetimlerin akademik özgürlüklere etkisini kaleme aldı.

Öğrenci Gözünden sayfamızda ise hukuk fakültesini bu yıl kazanan Rohiv Arpak, “İdeal Meslek Var mıdır? ‘O’ Meslek Mümkün mü?” başlıklı yazısında hukuk mesleğine ve üniversite eğitimine ilişkin sorularını ve sorunları dile getirdi.

Mizah sayfamızda Hüsnü Niyetli bu defa “Hakikaten” yazısıyla, Yargı Reformu belgesinin altını satır satır çizmiş bir avukatın çıktığı hakikatler yolculuğuna bizleri davet ediyor.

***

Dergimizde ayrıca, İstanbul, Eskişehir ve Kocaeli illerinde Ekim ayından itibaren gerçekleştireceğimiz atölyelerimizin yıllık planını sizlere sunuyor, yeni dönemin ilk atölyeleri olan İstanbul için “Popülizm ve Anayasacılık” başlığında 14 Ekim 2019 tarihinde saat 19.00’da Tasarım Book Shoop Cafe’de, Eskişehir için “Avukatlık ve Barolar” başlığında 12 Ekim 2019 tarihinde saat 16.00’da Uçurtma Kitap Kafe’de, Kocaeli için ise, “Asimov ve Robot Yasaları” başlığında 5 Ekim 2019 tarihinde saat 16.00’da Tiyatro 262’de yapılacağını hatırlatıyor, atölyelerimizde sizlerle buluşmayı diliyoruz.

***

Dergimizin 22. sayısının dosya konusunu “Çevre ve Hukuk” olarak belirledik. Sizlerden gelecek önerilere her zaman açık olduğumuzu yine belirtmek isteriz.

Gelecek sayıda buluşmak dileği ile, keyifli okumalar…

Yayın Kurulu

print