Yaşamın akla gelmeyeni: Yaşlılık

Pandemi ve ekonomik krizden en çok etkilenen kesimlerin başında yaşlılar geliyor. Yaşanan bu süreç, devletlerin yaşlılığa bakışının ve buna ilişkin sosyal politikalarının, yaşlıların toplumdaki durumunun, pandemi ve benzeri durumlarda yaşlıların yaşadıklarının mercek altına alınması gerekliliğini bize hatırlattı. Ancak dosya konusu için yazar ararken dahi, bu konu hakkında ülkemizde ne kadar az çalışıldığını gösteren vahim bir tabloyla karşılaştık. O nedenle dosya konumuzun adını “Görmezden gelinen gerçek: Yaşlılık” olarak belirledik. Bizler de, dosyamız vesilesiyle, bu konuda tüm alanlarda daha fazla çalışılması gerekliliğinin önümüzde durduğunu hatırlatmak isteriz.

“Görmezden gelinen gerçek: Yaşlılık” dosya konumuzda, pandemide yaşlıların yaşadığı zorlukları ve pandeminin bu kişilere etkilerini sayın Prof. Dr. Yeşim Gökçe Kutsal, “Covid-19 pandemi sürecinde yaşlı olmak” başlıklı yazısında değerlendirirken; Araş. Gör. Mürvet Ece Büyükçalık, yaşlı ayrımcılığını “Yaşçılık ve Yaş Temelli Ayrımcılık” yazısında inceledi. Yayın kurulu üyemiz Dr. Gökçe Çataloluk, Michael Douglas ve Allen Arkin’in başrolde olduğu “The Kominsky Method” disizini yaş ve yaşlanma açısından “The Kominsky Method: “Öteki Amerika”nın Son Dersi” yazısında ele alırken; dosyamızın son yazısında ise danışma kurulu üyemiz Prof. Dr. İzzeddin Önder, yaşlılığı ve yaşlı bakımının piyasa koşullarına ve kapitalizme göre tarihsel süreçte nasıl ele alındığına, günümüzdeki durumunu ve nasıl olması gerektiğine ilişkin görüşlerini “Yaşlılık” başlıklı yazısında bizlerle paylaştı.

***

Dosya konumuz haricinde, bu sayımızda çok değerli yazılar bulunuyor. Danışma kurulu üyemiz Av. Abdurrahman Bayramoğlu, Kasım ayında gerçekleşen İstanbul Barosu seçimlerini, yeni yapılan TBB seçimleri sonrasında “Son Kalenin Son Komutanı!” başlıklı yazısında değerlendirdi. Sevgili Dr. Cemile Turgut, AYM’nin Haziran 2021’de vermiş olduğu kararını da değerlendirerek, trans bireylerin isim ve cinsiyet değişikliğine ilişkin karşılaştıkları ayrımcılığı hukuki açısından “Hukuk Politikası Olarak Trans Bireyin Cinsiyet ve İsim Değişikliği” başlıklı yazısında inceledi.

Mercek sayfasında, yayın kurulu üyemiz Evrim Şenöz, 2021 yılını ve 2022’de bizi bekleyenleri “Özleminiz Hissettiğimiz Yarınlar İçin” başlıklı yazısında değerlendirdi. İktisat Notları sayfamızda Prof. Dr. İzzeddin Önder, faiz indirimleri ve döviz kur artışlarını “Ekonomik Kriz ve Faiz Oranları” başlıklı yazısında değerlendirirken; Hukuk ve Sanatsayfasında, yayın kurulu üyemiz Av. Selin Aksoy, dosya konumuzla da bağlantılı olarak günden güne ölümünü bekleyen bir ihtiyarın, tek bir mısır fidesini hayatı yenileyebilecek bir umudun temsili haline getirdiğini gösteren Yan Lianke’nin “Günler, Aylar, Yıllar” metnini inceledi. Mizah sayfamızda sevgili Hüsnü Niyetli, basılmayan kanun maddelerini, neredeyse yok sayılan ve soruşturma dahi açılmayan suçları mizahi bir dille “Kadük Sayfa” başlıklı yazısında ele aldı.

***

Kasım-Aralık ayları, çok değerli hukukçuları kaybettiğimiz aylar. Portre sayfasında her yıl olduğu gibi, değerli hocalarımız Prof. Dr. Server Tanilli, Prof. Dr. Bülent Tanör, Prof. Dr. Mümtaz Sosyal ve Prof. Dr. Rona Serozan ile katledilen değerli Diyarbakır Barosu eski başkanı Tahir Elçi’yi saygı, sevgi ve derin bir özlemle anıyoruz.

***

Döviz kurlarının artışı ne yazık ki basılı dergileri de vuruyor. Maliyetler karşılanamayacak boyutlara ulaşıyor ancak bizler, büyük bir inatla basılı olarak sizlere ulaşmanın yollarını arıyoruz. Ne yazık ki, bazı değişiklikler yapmamız gerekiyor. 2022 yılında dergimizi üç aylık periyotlarla çıkarmaya başlayacağız ancak bunun yanında, internet sitemize ve sitedeki güncel yazılar kısmına daha fazla ağırlık vermeyi planlıyoruz. Böylece sizlere hem basılı dergimiz hem de internet sitemizle ulaşmak istiyoruz. Dijital abonelik konusunda adımlar atmaya da başlayacağız.

2022 yılı Türkiye açısından birçok değişimin başlangıcı olabileceği sinyallerini veriyor. İstediğimiz ülke özleminin gerçekleşebilmesi için, süreci izlemek yerine, bizlerin daha fazla bir araya gelerek konuşmamız ve üretmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Pandeminin tam olarak bitmemiş olmamasına rağmen, pandemi nedeniyle ara verdiğimiz atölyelerimize salgın önlemlerine uygun olarak yeniden başlıyoruz. Atölye konularına ilişkin okurlarımızın görüş ve önerilerini bekliyoruz. Atölyelere ilişkin bilgileri Ocak ayında sizlerle paylaşacağız.

Herkese umut dolu ve sağlıklı yeni bir yıl diliyoruz.

print