Yayın Kurulu’ndan

Gezi Direnişi’nin 8. Yılını geride bıraktığımız bugünlerde, biz de Temmuz- Ağustos sayımızı pandemi nedeniyle alınan önlemlerden en çok etkilenenler olan sanatçıları da anarak, dosya konumuzu “Sanat ve Hukuk” olarak belirledik. Aynı zamanda sabit sayfalarımızdan biri olan sanat ve hukukun ilişkisine, dosya konumuz kapsamında birçok yönden bakma fırsatı elde ettik.

Dosya konumuz kapsamında; pandemi sürecine görmezden gelinen sanatçıların koşullarını sanatçı, müzisyen Ozan Çoban ile konuştuğumuz bir röportajımız yer alıyor. Bunun yanında üretken yazar Alper Kaya, “Hukuk ve Polisiye: Twin Twin Sendromu” başlıklı yazısı ile hukuk ve polisiyenin, biri olmazsa diğeri de olmayacak iki alan olduğunu belirtip Türkiye’de polisiye edebiyatı, hukukçu polisiye yazarları, Hukuki Polisiyeleri farklı açılardan ele aldığı yazısıyla dosya konumuza katkıda bulundu. Prof. Dr. Sevtap Metin ise 4 Temmuz 2016’da hayatını kaybeden Abbas Kiyarüstemi’yi “Yakın Plan” filmi değerlendirmesi ile anarak, gerçek bir hikayeden uyarlanan bu filmdeki gerçek duruşma sahnelerine odaklanıyor.

***

Dosya konumuz dışında güncel konulara ilişkin çok değerli yazıları sizlerle buluşturuyoruz. Bu kapsamda gözümüzün önünde canlılığını yitiren Marmara Denizi’ndeki müsilaj sorununu sayfalarımıza taşıdık. Marmara Üniv. Kamu Hukuku Doktora Öğrencisi Ayşenur OcakMüsilaj Sorununa Su Hakkı Açısından Bir Bakış” başlıklı su kaynaklarının korunması bakımından devletin sorumluluğuna değindiği yazısıyla katkıda bulundu.

Sabit sayfalarımızdan olan Hukuk Tarihi sayfamızda “Yıldız Çadır Mahkemesinde yargılanan kimdi? Mithat Paşa mı Kanun-ı Esasi mi?” başlıklı yazısı ile Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rıdvan Akın, Mithat Paşa’nın 1876 Kanun-ı Esasi’nin ilan edilmesinde oynadığı rolü Türk hukuk ve siyasi tarihi açısından irdeliyor.

Pandemi döneminin en önemli konularından biri olan zorunlu aşı tartışmalarını Bakırçay Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Mert DuygunZorunlu Aşı ve Anayasa Hukuku” yazısında inceliyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi araştırma görevlisi Y. Yarkın Özbalcı, “Ceza Hukuku Perspektifinden: Yargı Paketlerinin Samimiyeti ve Değişmeyen Sorunlar” başlıklı yazısı ile bir çok değişikliğe uğrayan Türk Ceza Kanunu’nu, yargı reformlarını değerlendirerek son olarak 14/07/2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan, Dördüncü Yargı Paketine odaklanarak bir değerlendirme yapıyor.

Sevgili Hüsnü Niyetli, bu sayımızda “BAM Diye Karar” başlıklı yazısı ile dosyaların sürüncemede kaldığı iddialarının hüküm sürdüğü ülkemiz yargısında, Bölge Adliye Mahkemesi’ne varmasından on gün sonra karara çıkan yirmi beş sanıklı, on iki eylemli, yirmi klasörden müteşekkil bir örgüt dosyasının başına gelenleri mizahi bir dille anlatıyor.

Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle, keyifli okumalar…

print