Yeni bir döneme doğru

Ülkemiz yeni bir dönemin eşiğinde… Seçimlerde kimin kazanacağından bağımsız, 14 Mayıs sonrası bizi başka bir dönem bekliyor. Yayın kurulu olarak, bağımsız, adaletten yana bir yargı sistemi ve emekten yana bir cumhuriyet için mücadelenin esas olarak 14 Mayıs sonrasında da devam edeceğinin farkındayız. Bu bilinçle biz de yayınlarımıza devam edeceğiz…

***

6 Şubat Depremleri ve sonrası, 21 yıllık AKP döneminde Cumhuriyetin kamuculuk gibi temel ilkelerinin tahrip edilmesinin ve liyakate aykırı atama vb. yollarla devlet kurumlarının içinin boşaltılmasının sonucunu bizlere açıkça gösterdi. Bu nedenle, 39. sayımızda devletin/kamuculuğun çöküşünün ne yazık ki en büyük simgesi haline gelen 6 Şubat depremini ve devlet yapılanmasının çöküşünü bu dosyada ele almak istedik.

***

Deprem ve Kamuculuğun Çöküşü” başlıklı dosyamızda hukuka aykırı şekilde yapılan yargılamalar sonucu Gezi davası nedeniyle bir seneyi aşkın süredir özgürlüğünden yoksun olan Dr. Tayfun Kahraman, “İktidarın Deprem Körlüğü” başlıklı yazısında deprem öncesinde ve sonrasında hükümet tarafında bırakılan eksiklikleri kaleme alırken; Prof. Dr. Özgür Orhangazi, rant ve kar maksimizasyona, piyasacı politikalara entegre olan ve deprem sonrası devlet kurumlarının ve özel sermayenin bağış kampanyaları düzenleyerek depremin ağır sonuçlarını ortadan kaldırmaya çalışan bir ülkenin, ekonomi politikasının yeniden düşünülmesi ihtiyacını “Devleti Deprem ve Sermaye” başlıklı yazısında ortaya koydu. Danışma Kurulu Üyemiz emekli yargıç İbrahim Fikri Talman ise, hukukçuların takip edilecek davalarda nelere dikkat etmesi gerektiğini ve bundan sonra böyle bir yıkımın yaşanmaması için hukuki olarak ele alınması önemli olan konuları “Deprem, Hukuk ve Hukukçular” başlığında değerlendirdi. Dosyanın son yazısında ise yayın kurulu üyemiz Dr. Akasya Kansu, “Deprem ve Çözülen Devlet” yazısında, AKP eliyle ortaya konan rejimi, deprem özelinde inceledi.

***

Bu sayımızda, güncel yazılarımızda ise iki önemli konu yer alıyor. Danışma Kurulu üyemiz Av. Cem Alptekin, “Cumhuriyetin 100. Yılında Beka Sorunu, Direnme Hakkı ve Seçimler” başlıklı yazısında 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerini, seçime ilişkin beklentileri ve sonuçlarına göre yapılması gerekenleri değerlendirirken; bir başka danışma kurulu üyemiz Dr. Barkın Asal, “Siyaseti Yok Etme Çabasında Bir Olağanüstülük Kıskacı: İtalya’da Göç Sorunu” başlıklı yazısında, dünyanın önemli konularında biri olan göç ve göçmen sorunu üzerinden İtalya’da iktidara gelen aşırı sağ eğilimli parti hükümetinin, yine bu göç sorununu siyasi düzlemden çıkarak ülkede olağanüstü hal ilan edilecek bir noktaya getirdiğini ele aldı.

39. sayımızdaki dört sabit sayfamızda değerli yazılar bulunuyor. Kavramları Tersyüz Ediyoruz sayfasında bu sayıda “hukukun üstünlüğü” kavramını ele almak istedik. Danışma kurulu üyemiz Prof. Dr. İzzeddin Önder “Hukukun Üstünlüğü, Fakat Hangi Hukuk?” başlıklı yazısıyla bu kavramı farklı yön ve bakış açısıyla ele aldı. Hukuk Tarihisayfasında Av. Tugay Aydın, “Krikor Zöhrab’ın 1886’da Zamanaşımına Dair Yazdığı Eseri: Hukuk-ı Ceza Müruruzamanları” başlıklı çalışmasında, ülkemizde ceza hukukunun özel bir alanında yayınlandığı bilinen ilk kitap olmasının yanında hukuk zamanaşımı konusunda da değerli bilgiler içeren Krikor Zöhrab’ın Hukuk-ı Ceza Müruruzamanları eserini bizlere aktardı. Bu sayımızda Atölyeden Notlar sayfamızda ise Dr. Pınar Dikmen hocamızla gerçekleştirdiğimiz “Anayasa Yargısında Uluslararası Andlaşmaların Denetimi” atölyesine ilişkin notları okuyabilirsiniz. Mizah sayfamızda da hukukçu Hüsnü Niyetli, dezenformasyonla mücadele için getirildiği söylenen TCK m. 217/A hükmüne ilişkin eleştirilerini “Büyük A ve Ağabeylerimiz, Ablalarımız” başlıklı yazısında bizlerle paylaşıyor.

 

Keyifli okumalar dileriz.

print