HSK’nın Kararnamesi Yargının Tamamıyla El Değiştirmesinin İlanıdır

Anayasa referandumu ile yapısı tekrar değiştirilen ve akabinde bu yeni yapıya göre üyeleri seçilen Hâkim ve Savcılar Kurulu’nun dün gece açıklanan kararnamesi ile 780 hâkim ve savcının görev yeri değiştirildi.

Kararname ile Yargıçlar Sendikası üyesi hâkim ve savcıların yanında Soma vb. önemli davaların hakimleri, Anadolu’nun farklı yerlerine atanarak sürgün edilmiş, AKP’ye yakınlığı ile bilinen hâkim ve savcılar ise merkezi yerlere atanmış oldular.

Daha önce de sendikanın başkanı hâkim Mustafa Karadağ, Ankara’dan Şanlıurfa’ya sürülmüş ve birçok sendika üyesine soruşturma açılmıştı. Bununla birlikte, son dönemki davalarda iktidarın onaylamadığı şekilde hareket eden mahkeme heyetlerinin değiştirildiği ve savcıların görevden el çektirildiği görülmüştü.

Bu Kararname ile yargı bağımsızlığını savunan hâkim ve savcılar merkezi yerlerden sürülmüş olurken, yargılamaların seyrinin iktidar tarafından daha fazla belirlenebilmesinin yolu açılmıştır. Böylece yargı tamamıyla el değiştirmiş, hâkim ve savcıların teminatları yok edilmiş, yurttaşların hukuk güvenliği bitirilmiştir.

Hukuk Defterleri Dergisi olarak bu durumun asla kabul edilemeyeceğini belirtir, yargının bağımsızlığını savundukları için susturulmak istenen hâkim ve savcıların her zaman bu hukuksuzluğa karşı verecekleri mücadelede yanlarında olacağımızı ifade ederiz.

Bağımsız bir yargıdan yana tüm ilerici hukukçuları, bu hukuksuzluğa karşı çıkmaya çağırıyoruz.

 

Hukuk Defterleri

4 Temmuz 2017

print