Danışma Kurulu Üyemiz Yargıç İbrahim Fikri Talman’ın Yanındayız (18.6.2020)

Dergimizin danışma kurulu üyesi İstanbul yargıcı değerli hukukçu İbrahim Fikri Talman’ın “Yaz Kararnamesi” olarak adlandırılan HSK kararı ile Van’a tayin edildiğini öğrenmiş bulunuyoruz.

Yargıçlar Sendikası Genel Sekreteri de olan ve yıllardır bağımsız yargı, yargıç ve savcıların özlük hakları için mücadele eden yargıç İbrahim Fikri Talman’ın kıdem ve liyakat esasları dikkate alınmadan Van iline tayin edilmesi, daha önceki tayin kararnamelerinde olduğu gibi bağımsız yargı için mücadele eden yargıç ve savcıları cezalandırmaya, susturmaya ve örgütlü mücadelelerinden caydırmaya yöneliktir.

Ülkemizde yargı bağımsızlığının, yargıç ve savcılık teminatlarının kalmadığını bir kez daha gösteren bu Kararname, HSK’nın meşruiyetini sorgulatmakta; yargıç ve savcıların görevlerini hukuk güvenliği içinde siyasi iktidardan korkmadan gerçekleştirebilmeleri için yargı örgütlülüğünün gerekliliğini ve önemini daha fazla göstermektedir.

Hukuk Defterleri dergisi olarak yargıç İbrahim Fikri Talman’a ilişkin bu hukuksuz tayini kabul etmediğimizi, yargıç ve savcıların bu hukuksuzluklara karşı verecekleri mücadele her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade ederiz.

HUKUK DEFTERLERİ

print