Bu Yargılama Rejimini Kabul Etmiyoruz

20 Mart 2019 Çarşamba günü alelacele verilen karar ile Çağdaş Hukukçular Derneği ve Halkın Hukuk Bürosu avukatlarına ceza yağdırılmıştır.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkeme heyeti, yargılama sırasında avukatların hiçbir talebini dinlemeden, delillere yapılan itirazları değerlendirmeden ve karar için savunmaları almadan davayı sonlandırmıştır.

14 Eylül 2018 günü bir hafta süren davanın ilk celselerinin sonunda tutuklu olan 16 avukatın hepsi tahliye edilmiş, ancak aradan 10 saat geçtikten sonra aynı Mahkeme heyeti tarafından savcının itirazı üzerine tutuklama yönünde yakalama kararı verilmişti.  Tutuklama kararını vermesine rağmen akabinde heyetin iki üyesi değiştirilmişti. Yeni mahkeme heyetinin Aralık ayında gerçekleşen toplu celselerdeki müdafilere ve sanık avukatlara karşı gösterdiği tutumu ile, bu yargılamanın bir an önce bitirilmesinin amaçlandığı görülmüştür. Bu celseler sonunda, gelecek celseye kadar kovuşturmanın genişletilmesi için savunmaya süre verilirken, verilen bu ara sürede aynı Mahkeme heyeti tarafından savcılıktan da esas hakkında mütalaa verilmesi talep edilmiştir. Böylece savcı iddianameyi, kovuşturmanın genişletilmesi taleplerini görmeden hazırlamıştır.  Yapılan Mart ayı celsesinde ise Mahkeme bu duruma yapılan itirazlar reddetmiş, buna gelen tepkiler sebebiyle sanıkları ve müdafileri duruşma salonundan çıkararak savunma almadan kararını vermiştir. Mahkeme işlevini böylece yerini getirmiş ve davayı üçüncü toplu celsede hızlıca bitirmiştir.

Açıkça görülmektedir ki, Türkiye’nin dönüşümünde önemli bir araç olarak işlev gören davalarda, gizli tanıklarla oluşturulan delillerin inandırıcılığı bulunmamakta, usulü işlemler yerine getirilmemekte, adil yargılanmanın en önemli unsuru savunma hakkı yok sayılmaktadır. Diğer bir deyişle, artık yargılamanın meşruluğunun sağlanmasına dahi ihtiyaç duyulmamaktadır. Verilen kararlar hem usuli hem de maddi anlamda hükümsüzdür. Ancak bu hukuksuz yargılamalar ve hükümsüz kararlar, Türkiye’deki yeni rejimin yargı modelinin ta kendisidir.

Ne var ki, bu yargılamalarla ve verdikleri cezalarla savunmayı susturamayacak, amaçladıklarını gerçekleştiremeyeceklerdir.

Hukuk Defterleri olarak yapılan bu hukuksuz yargılamayı ve yeni rejimin yargısını kabul etmiyoruz.

Arkadaşlarımız bir gün çıkacak ve tekrar savunma makamında yerlerini alacaklardır. 21.3.2019

Hukuk Defterleri

print