Yargı Reformu Gölgesinde Yeni Adlı Yıl – 02.09.2019

02.09.2019

Bugün yeni bir adli yıl daha başlıyor.

Başkanlık rejimi ile birlikte kuvvetler ayrılığının artık ülkemizde fiilen de işlemediğini biliyoruz.

Üstelik yasama, yürütme ve yargı sacayağının en fazla tahrip edilmiş ayağının yargı olduğunu hem hukukçular hem de yurttaşlar olarak bizzat yaşıyoruz.

Bugün içinde bol bol hukuk, adalet ve reform kelimelerinin geçeceği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki adli yıl açılışı sonuçları itibariyle evvellerinden farklı olmayacaktır.

Yargının bağımsızlığını yok eden, hâkim ve savcıları cübbelerini elleri ile otorite karşısında bağlamaya mecbur bırakan, yargı dışı alternatif uyuşmazlık yolları ile hukuk düzlemini piyasaya terk eden AKP’nin yargı politikasının ülkeyi getirdiği yer bellidir.

Bir yangın yerine dönmüş ülkemizde yargı AKP’nin önemli bir aracıdır. Hukuksuzluk iktidarın hukukuna dönmüştür. AKP’ye uymayan yargı kararları ise hayata dahi geçmemektedir. Adı ne olursa olsun herhangi bir yargı reformu ile bu hukuksuzluğun içinden çıkılamaz.

Durum bu kadar vahimken, Adli Yıl açılışını boykot eden onlarca baroya, Yargıtay üyelerine, biz hukukçulara ve yargı emekçilerine, adil ve bağımsız yargı mücadelesini daha da ileriye taşıma görevi düşmektedir.

Gerçek bir adalet mücadelesinin, AKP’nin yargıya ve hukuka çizdiği sınırları aşarak verileceğini düşünüyoruz.

Ülkemizin hukukçu birikimine olan güvenimizle, ilerici, yurtsever, eşitlik ve özgürlükten yana olan tüm hukukçuları her dönemde olduğu gibi içinden geçtiğimiz bu dönemde de, adaletten ve eşitlikten yana bir cumhuriyet için birlikte mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz.

HUKUK DEFTERLERİ

print