Avukatların Mücadele Günü Olarak 5 Nisan

Meslektaşlarımızın görevleri esnasında saldırıya uğradığı, katledildiği, adil yargılanma hakkı için öldüğü, ekonomik zorluklar nedeniyle hayat mücadelesinden vazgeçtiği günlerde 5 Nisan Avukatlar Günü’nü, mücadele günümüz olan 1 Mayıs’ı karşıladık. İşbu yazıyı da avukatlık mesleğinin artık kendisinin bizatihi bir mücadeleye dönmesi nedeniyle kaleme almaktayız.

2020 yılın Mart ayından beri ülkemizi ve dünyamızı sarsan Covid-19 salgını, etkilerini toplumsal ve sosyal alanda hissettirmekle beraber, hepimizin kabul edeceği gibi ekonomik sonuçları ise çok can yakıcı olmuştur. Ülkemizde salgının faturası ücretsiz izin ve haksız kısa çalışma ödeneği gibi uygulamalarla yalnızca işçilerin üzerine bırakılmış, lebalep kongrelerde halk sağlığı hiçe sayılırken baroların genel kurullarını yapması engellenmiştir. Emekçiler işyerlerinde, avukatlar kalabalık adliyelerde, tıka basa toplu taşıma araçlarında virüsle karşı karşıya bırakılmış, işçi sınıfının dahil olmadığı, kapsamının ne olduğu anlaşılmayan bir tam kapanma ile salgın kontrol altına alınmaya çalışılmıştır.

Salgın ekonomik krizi ve içinde bulunduğumuz sömürü düzenini derinleştirmiş; avukatlar, genç avukatlar ve işçi avukatlar yoksullaşmış ve geleceğini göremez olmuştur. Geçtiğimiz yıl içinde bulunduğu ekonomik koşullara dayanamayıp hayat mücadelesinden vazgeçmeyi tercih eden meslektaşımız Avukat Mustafa Koçak’ın “çökmüş bir hukuk sisteminde ayakta kalmaya çalışan tüm avukatlara selam olsun” sözü, uzun zamandır tüm meslektaşlarımızın işinde bulunduğu durumu gözler önüne sermektedir. Avukatların içinde bulunduğu ekonomik zorluklar, ülkemizin içinde bulunduğu kapitalist piyasa koşullarından azade olmamakla beraber, hukuk fakülte sayılarının ve kontenjanlarının her geçen artışı, bu fakültelerdeki eğitimin yetersizliği, staj sürecinin verimsiz ve sömürü koşulları altında geçmesi, siyasi iktidarın avukatlık mesleğine ve avukatlara yönelik saldırıları da mesleğin içinde bulunduğu sorunları yapısal bir hale getirmiş, dolayısıyla bu duruma karşı verilecek mücadeleyi de tüm bu başlıklarda birlikte verilmesi gereken bir mücadeleye dönüştürmüştür.

print