Öğrenci Gözünden: Üniversitelerde İlerici Hukukçular Kulüpleri’nde buluşalım

Ülkemiz bir yol ayrımında…

1993 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti tasfiye edildi. Şimdi ise yerine başka bir cumhuriyet kurma çabası var; gerici ve alabildiğince piyasacı bir cumhuriyet. Başta laiklik ve kamuculuk olmak üzere cumhuriyetin ilerici birikimine saldırıyorlar. Şeriat eğitimini ilkokula, piyasacı Bologna sürecini üniversitelere yerleştirirken, evrimi müfredattan kaldırıyorlar. Üniversiteleri, memleketin yarınını yetiştiren fakat memleket meselelerinin tartışılamadığı, bir korku yuvası haline getirdiler. Akademisyenleri işleri ile tehdit ediyorlar, yerleştirmek istedikleri cumhuriyete karşı duruş sergileyen herkes gibi eğitimcileri de ya bölücü ya da FETÖ’cü ilan edip KHK’ler ile tutukluyorlar. OHAL süresini ‘kamu düzeni ve yararı’ adı altında keyfi süreklilik haline getiriyor, Türkiye’ye dikiş tutmaz ve karanlık bir deli gömleği dikiyorlar.

Bu deli gömleği Türkiye’ye dar gelir!

Gerek 2010 referandumunda gerekse 2017 Başkanlık rejimi referandumunda söz konusu gerici rejimin hukuksal anlamda yerleşmesinin önü açılmış ise de, referandumun toplumsal kesimlerin büyük bir bölümü içinde meşruiyet yaratamaması, özellikle, gericiliğe karşı tarihsel bir karşı duruşa sahip, Haziran direnişiyle bu tarihsel karşı duruşu koruduğunu kanıtlayan bir gençlik kuşağının varlığı, AKP eliyle kurulmak istenen gerici ve alabildiğince piyasacı bu rejimin yerleşmesinde bir kriz noktasına denk düşmekte ve rejimin yerleşmesine karşı büyük bir mücadele olanağını yansıtmaktadır. Memleketin ilerici birikimine sahip çıkan milyonların örgütlü mücadelesi, bu deli gömleğini yırtıp atacak yegâne güç olarak önümüzde durmaktadır.

Yeni Bir Ülke, Yeni Bir Üniversite, Yeni Bir Hukuk İçin…

Üniversitelerden bilimin, aydınlanmanın, hukuk eğitiminin kamusal niteliğinin tasfiye edilerek piyasa hukuku ve kariyerizmin egemen kılınmaya çalışıldığı bir kesitte, ülkemizin ve üniversitelerimizin içinde bulunduğu cendereden çıkabilmesi için yukarıda ifade etmeye çalıştığımız benzer kaygıları taşıyan tüm İlerici Hukukçuları birlikte düşündüğü, tartıştığı, ürettiği ve paylaştığı bir ortak zemini üniversitelerde yaratmak üzere İlerici Hukukçular Kulübü’nün bir parçası olmaya, bağımsız, eşitlikçi ve özgür bir ülke, yeni bir cumhuriyet mücadelesine katkı sunmak amacıyla yola çıkan İlerici Hukukçulara omuz vermeye çağırıyoruz.

print