Hukuk Felsefesi: Marksist Hukuk Anlayışına Kısa Bir Bakış

Hukukun, çağımızdaki ulusal ve uluslararası insan hakları temelli büyük gelişimine karşın, insanlığın yüz yüze kaldığı pek çok sorununa, adalet temelli yanıt bulmada çoğunlukla çaresiz kaldığı gözlemlenmektedir. Her zaman hukuksal bir çıkış yolu aranır olmuştur. Marksizm, daha özgün bir deyimle Marksist hukuksal bakış, bir çıkış yolu olabilir mi? Bu sorunun yanıtını bulmak için öncelikle Marksist hukuksal bakışın, diğer bir deyimle hukukun Marksist yorumunun ortaya konulması gerekmektedir. Bu yazının konusu da bu olacaktır. Burada, bir dergide yayımlanacak yazının fiziksel boyutları da gözetilerek konu, sınırlandırılmak suretiyle aktarılacaktır. Marksist hukuksal bakışı, Marksizmin kurucuları Marx ve Engels’in bu konudaki görüşlerinden hareketle açıklayacağız. Bu anlamda, Marx ve Engels’ten sonraki Marksist düşünürlerin görüşlerine başvurmayacağız. Öte yandan Marksist hukuksal bakış açısını, yazının boyutları ve amacı da gözetilerek, eleştirel bir gözle değil, tespit ve aktarıma dayalı yöntemle açıklamaya çalışacağız. Ayrıca günümüze ve ülkemize ilişkin herhangi bir değerlendirmeye de yer vermeyeceğiz. Burada konuyu bu biçimde sınırlandırarak mütevazı bir çalışma yapacağız. Konuyla ilgili diğer alanlar belki başka bir yazı/ yazıların konusu olabilir.

Yazının devamını Hukuk Defterleri’nin 10. sayısında okuyabilirsiniz.

print