Dünya Çocuk Hakları Günü

Birleşmiş Milletler kararıyla Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin kabul edildiği 20 Kasım “Dünya Çocuk Hakları Günü” olarak kutlanmaktadır. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi; Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 20 Kasım 1989 tarih ve 44/25 sayılı kararıyla kabul edilmiş ve imzaya açılmış, 2 Eylül 1990 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Sözleşmenin 28. yılında ana hatlarıyla içeriğine değinilerek Dünya Çocuk Hakları Günü’nün yasal çerçevesi üzerinde durulmaya çalışılacaktır.

Türkiye, Sözleşme’yi 14 Eylül 1990 tarihinde imzalamıştır. Sözleşme’nin onaylanmasına ilişkin 23 Aralık 1994 tarih ve 94/ 6423 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve Sözleşme’nin resmi Türkçe çevirisi, 27 Ocak 1995 tarih ve 22184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Türkiye bakımından Sözleşme 1995 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Türkiye, BMÇHS’nin 17, 29 ve 30. maddelerini, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Lozan Barış Andlaşması hükümlerine ve ruhuna uygun olarak yorumlama hakkını saklı tuttuğunu belirten bir çekince koymuştur.

Yazının devamını Hukuk Defterleri’nin 10. sayısında okuyabilirsiniz.

print