Emeğin Notları: İşçi Haklarında Güncel Durum

1. Unuttuğumuz bir tarih: 24 Ocak 1980

Türkiye 24 Ocak 1980 tarihinde ilan ettiği kararlarla yeni bir ekonomik modele geçmiştir. Tarihe “24 Ocak Kararları” olarak geçen bu programla ülkenin ithal ikameci ekonomik modeli terk ettiği ilan edilmiştir. Adına ihracata dayalı ekonomik model denilen bir program devreye sokulmuştur.

2. 24 Ocak 1980 sermayenin devletle uzlaşarak işçi sınıfına savaş ilanıdır

24 Ocak Kararları işçi sınıfına karşı ilan edilmiş bir savaştır. Bu savaş bugünde tüm hızıyla sürmektedir.

TÜSİAD başta olmak üzere sermaye örgütlerinin istemlerini karar haline getiren devlet, 24 Ocak 1980 tarihinde almış olduğu kararlarla II. Dünya Savaşı sonrası işçi sınıfıyla arasında oluşturduğu örtülü mutabakattan vazgeçtim demiştir.

Devlet 24 Ocak 1980 kararlarıyla ithal ikameci dönemi noktaladığını vurgulayarak özetle demiştir ki;

  • Bugüne kadar işçi ücretlerinin artışına ücret artışları verimlilik artışlarının altında kalmadığı sürece ses çıkartmadım.
  • İthal ikameci modelde işçi ücretleri hem maliyet, hem gelir unsuru olarak önemliydi. İç tüketimin sürmesi için işçilerin gelirinin olması gerekiyordu. Gelirin artması aynı zamanda maliyet artışı anlamına gelse de devlet olarak bu alanda bir denge kurdum.

    • Artık ihracata dayalı ekonomik modele geçtim. İhracat yapabilmem için, küreselpiyasalarda rekabet üstünlüğümün olması gerekiyor. İşçi ücretlerinin arması, maliyeti arttıracağı için küresel piyasalardaki rekabet şansımı azaltıyor. İşçi ücretleri yeni modelde gelir olarak önemini yitirmiştir. Yeni modelin yürümesi iç tüketimin azaltılarak ihracat edilecek bir fazla yaratmaktır.

    Kısaca küresel piyasalarda ucuz işçilik üzerinden rekabet üstünlüğü sağlamak yeni modelin ana itici gücü olarak belirlenmiştir. İşçi ücretlerinin geriletilmesi, hem ülkeye ucuz, eğitimli işgücü arayan küresel sermayenin gelmesini sağlayacak, hem de iç tüketim kısılıp, maliyetler düşürüleceğinden ihracat olanaklı hale gelecektir.

    Yazının devamını Hukuk Defterleri’nin 13. sayısında okuyabilirsiniz.

print