2020’ye doğru

Elinizdeki 22. sayımız ile 2019 yılını kapatıyoruz.

2019 yılında dergimizin dosya konuları ve üretimlerine dönüp baktığımızda hukuksal gelişmelerin hızına yetişmeye çalışmışız da diyebiliriz. Ülkemizde her gündemin hukuk yolu ile kesiştiği gerçeği karşısında dergimiz bir pusula olma titizliği ile bir yılı daha geride bıraktı. Bu bir yılda yerel seçimler ve hukuk düzlemini, çocuk haklarını, işçi sınıfını, yapay zekâ tartışmalarını ve Yargı Reformu kapsamında ülkede oluşan “Yeni Hukuku” dosyalarımıza taşımış, bunların yanında, kent, kriz, savaş, hukuk felsefesi ve daha birçok başlıkta onlarca makaleyi ve söyleşiyi siz değerli okuyucularımız ile buluşturmuşuz.

Sizlerden gelen katkı ve öneriler ile 2020 yılında da yolumuza devam edeceğiz.

***

22. sayımızın dosya konusunu daha önce de duyurduğumuz gibi “Çevre ve Hukuk” oluşturdu. Bu sayıda dünyada ve ülkemizde çevreye karşı işlenen suçların artması, bunun karşısında yükselen çevre hareketleri ile Kaz Dağlarından başlayarak son örnek olan Dipsiz Göl skandalına kadar insan-çevre-hukuk ilişkisini daha farklı bir pencereden ele almaya çalışan yazılar yer alıyor. Bu kapsamda, Araştırma Görevlisi Volkan Maviş, “Çevre Ceza Hukukunun Gerekliliğine ve Etkinliğine İlişkin Kısa Bir Değerlendirme” başlıklı yazısı ile çevre ve ceza hukukunu, çevreyi korumada hukuksal zor aygıtının gerekliliği ve sınırını kaleme aldı. Av. Gökhan Candoğan, “Ölüme Yürüyen Bir Gezegende İşler Sürdürülemez!” başlıklı makalesi ile iklim ve emek düzlemi ile ilgili farklı bir bakış açısını okuyucularımızın ilgisine sundu. Doç. Dr. Evren Hoşgör, “Yeni Yeşil Dünya Düzeni ve Ekolojik Emperyalizmin İnşası” başlıklı yazısında, yeşil ekonomi kavramına tarihsel ve güncel bir yaklaşım geliştirerek çevre konusundaki ideolojik ve ekonomik alanlara dikkat çekerken; Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Esin Köymen ise “Deprem Gerçeği ve İstanbul” başlıklı incelemesinde merceğini deprem ve kent olgusuna tutarak güncel durumu değerlendirdi. Av. Nigar Demir ise, “Çevre Hakkından “Çevirme Hakkı”na” başlıklı yazısı ile yağma, talan ve yargı kararları ile siyasi iktidarların dünya ve ülkemizdeki çevre sicilini ele aldı.

***

Dergimizde dosya konusuna ek olarak, bu sayımızda Danışma Kurulu üyemiz Av. Cem Alptekin, “Hukuksuzluğa Biatın Dayanılmaz Hafifliği” başlıklı değerlendirmesi ile TBB’nin içine girdiği süreci, olağanüstü genel kurul çağrılarının dayanağını ve TBB ve barolar arasındaki açıyı siz okuyucularımızın dikkatine sunuyor. Yayın Kurulu üyemiz Av. Ertekin Aksüt de, “7188 Sayılı Kanunun Ceza Muhakemesi Kanunu’na Getirdikleri – I” başlıklı yazısı ile Yargı Reformunun Ceza Muhakemesi Kanunu’na getirdiği değişiklikleri ve bu değişikliklerin reform niteliğinde olup olmadığını anlatıyor. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele günü kapsamında yazar Tülin Tankut tarafından kaleme alınan “Kadına Yönelik Şiddet Olayları: Buz Dağının Görünen Yüzü Gerçeği Ne Kadar Yansıtıyor?” başlıklı makalesi ile kadına yönelik şiddet ile mücadelede derindeki sorunları gün yüzüne çıkarmayı amaçlıyor.

Sabit sayfalarımızdan olan, Öğrenci Gözünden sayfasında geçen sene kaybettiğimi Prof. Dr. Rona Serozan anısına hukuk, hukuk eğitimi ve öğrencilerin durumunu -Serozan’ın görüşlerini de yansıtarak- hukuk fakültesi öğrencisi Nurcan Akkaya, “Rona Serozan’dan Bize Kalanlar” başlıklı yazıda kaleme alırken; Hukuk ve Sanat sayfasında Av. Berşan Kayıkçı, “Joker: Şakaysa Hiç Komik Değil Ciddiyse Çok Komik” başlıklı makalesi ile Joker filmini adalet ve hukuk bağlamında değerlendiriyor. Mizah sayfamızda Hüsnü Niyetli “Hakikaten” adlı makalesi ile yabancısı olmadığımız bir silsile ile karşımıza çıkıyor.

***

Dergi yayına hazırlanırken Değerli Hukukçu Prof. Dr. Mümtaz Soysal’ı yitirdiğimizi öğrendik. Dergimizde Mümtaz Soysal anısına hazırladığımız Portre sayfamızda, Mümtaz Soysal’ı en iyi ifadeler ile anlatan Prof. Dr. Bilsay Kuruç’un sözlerine yer vermiş bulunuyor, Mümtaz Soysal’ın anısı önünde saygı ile eğiliyoruz.

***

Dergimizin okurları ile yan yana geldiği atölyeleri ise devam ediyor.

İzmir’de atölyelere başladığımızı buradan da tekrar duyurmak isteriz. İlki Ekim ayında gerçekleşen İzmir atölyemizin ikincisi 29 Kasım Cuma günü saat 18.00’de “Özne, Tanınma ve Haklar” başlığında İzmir Barosu toplantı salonunda, Dr. Gökçe Çataloluk yürütücülüğünde gerçekleşecek. Aralık ayında yapacağımız atölyemizin tarihini ise internet ve sosyal medya hesaplarından takip etmenizi dileriz.

İstanbul’da 29 Aralık Pazartesi günü saat 19.00’da Doç. Dr. Sevtap Metin yürütücülüğünde “Hukuk ve Sinema” başlığında atölyemiz toplanacak.

Eskişehir’de ise 30 Kasım Cumartesi günü saat 16.00’da Av. Erkan Kılıç yürütücülüğünde “Hukuk Alanında Sendikal Mücadele” başlıklı, 21 Aralık Cumartesi günü saat 15.00’te ise Av. Ertekin Aksüt yürütücülüğünde “Ceza Yargılamaları ve Yargı Reformu” başlıklı atölyelerimiz gerçekleşecektir.

Kocaeli Kasım atölyemiz ise 14 Aralık Cumartesi günü saat 16.00’da Av. Ceyda Cimilli Akaydın yürütücülüğünde “Kişisel Verilerin Korunması” başlığında gerçekleşecektir.

***

Dergimizin 23. sayısının dosya konusunu “Basın Yayın Alanında Güncel Gelişmeler, Hak ve Özgürlükler” olarak belirlemiş bulunuyoruz. Gerek dosya konumuza katkı, gerekse de gelecek sayılara ilişkin önerilerinizi bekliyor olacağız.

2020’nin ilk sayısında buluşma üzere, keyifli okumalar…

print