Uluslararası hukuka ve bu alandaki dönüşüme bakarken…

24 Haziran seçimleri bitti. Artık yeni bir sistem ve yeni bir ülke, önümüzde duran.

Bu seçimlerde, AKP ve MHP’nin seçim tarihini erkene almalarında uluslararası politikalardaki sıkışmanın da etkisi olduğu açıkça görülüyordu. Keza uzun zamandan beri Ortadoğu’da yaşanan süreç, Türkiye’deki siyaseti de doğrudan etkiliyor ve etkilemeye de devam edecek. Dolayısıyla, bu sayımızda dosya konumuzu “uluslararası hukuk” olarak belirledik.

14. sayımızda Ankara Üniversitesi’nde araştırma görevlisi Gonca Ünal, “Ulusal Sınırlar Dâhilinde Terörizme Karşı Askeri Kuvvet Kullanımının Uluslararası Hukuk Açısından Değerlendirilmesi” başlıklı yazısıyla, bu konuda derinlemesine ve titizlikle yaptığı çalışmayı bizlerle paylaşırken; Dr. Öğr. Üyesi Kutluhan Bozkurt, Suriye’deki savaşın en büyük sorunlarından biri olan mülteci/ sığınmacılar konusunu “Suriye İç Savaşına İlişkin Bazı Hukuksal Notlar” başlıklı yazısında Türkiye açısından ele aldı. Avukat H. Murat Yurttaş ise “Bir Serap Olarak Uluslararası Hukuk” başlıklı yazısında 20. yüzyılın başından bugüne uygulan(may)an uluslararası hukuku inceledi.

Bu sayımızın Mercek sayfasında “Seçimlerin ardından”başlıklı yazısıyla yayın kurulu üyemiz Evrim Şenöz 24 Haziran seçimlerini değerlendirdi. Yine 14. sayımızda çok değerli dostlarımız katkılarıyla dergimizi daha da zenginleştirdi: Dr. Barkın Asal OHAL’in ikinci yıldönümüne girerken ve OHAL’in kaldırılacağı açıklamaları yapılırken, “ara rejim” tartışmasını ele aldı. Prof. Dr. Şule Boyunsuz, “seçimler öncesi gündeme gelen Meclis çoğunluğu sağlanamaması durumunda Erdoğan’ın Meclis’i feshedip seçimleri yenilediği varsayımında, tekrar cumhurbaşkanı olup olamayacağına dair tartışmaları değerlendirdi. Derginin danışma kurulu üyesi Yargıç İbrahim Fikri Talman ise sulh ceza hakimliği müessesinin varlık nedenini ve evrimleşme sürecini ele aldı. Yine Danışma Kurulu üyemiz Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu spor hukukunda zorunlu tahkime ilişkin gerçekleşen anayasal gelişmeleri değerlendirdi. Doktora adayı Didem Doğar ise hukukun piyasalaşması ve büyük hukuk bürolarının daha da artmasıyla beraber gelinen noktayı ve buna dair işçi avukatların neler yapması gerektiğine dair kimi düşüncelerini bizlerle paylaştı.

Yine bu sayımızda avukat ve stajyer avukatların mahkemeler, icra daireleri ve genel olarak adliyelerde yaşadığı problemlerin incelikle yansıtıldığı karikatürlerin kahramanı Avkatbey ile röportajımız yer alıyor. Yayın kurulu üyelerimiz Av. Selin Aksoy ve Av. Ertekin Aksüt’ün yapmış olduğu röportajı zevkle okuyacağınızı düşünüyoruz.

Ayrıca 14. sayımızda İktisat Notları sayfasında Prof. Dr. İzzettin Önder, ekonomideki gelişmeleri ve kurdaki dalgalanmaları genel olarak değerlendirdi. Hukuk ve Sanatsayfalarında yayın kurulu üyemiz Av. Selin Aksoy, Haldun Taner’in “Eşeğin Gölgesi” oyunu üzerine incelemede bulunurken; ayrıca bize yaz ayında zevkle okuyabileceğimiz kitap önerilerinde bulundu. Mizah sayfasında ise Hüsnü Niyetli arkadaşımızın soruşturmanın gizliliği ve hak arama hürriyeti arasında sıkışan hukuka ilişkin mizahi yazısını okuyabilirsiniz. Portre sayfasında geçen yılkaybettiğimiz Ahmet Cemal’e yer verdik. Kendisini ölümünün birinci yılında saygıyla anıyoruz.

***
13. sayımızda “Türkiye’de Zorunlu Din Eğitimi”yazısıyla dergimize katkıda bulunan değerli arkadaşımız Stj. Av. Seren Sayan’ın soyadı sehven yanlış yazılmıştır. Kendisinden özür diler, Seren’e bundan sonra dergide yer alacak yazılarında çok daha dikkatli olacağımızın sözünü veririz.

***
30 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00’da Kadıköy Carmela Cafe’de Temmuz ayı atölyemizi “Bir OHAL Bilançosu” başlığıyla gerçekleştiriyoruz. Bu atölyemizin ardından atölyelerimize birkaç ay ara vereceğiz. Yeni dönemin atölyeleri için önerilerinizi beklediğimizi belirtmek isteriz.

***
Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerden sonra -eğer yerel seçimler erkene alınmazsa- önümüzde baroların seçimleri bulunuyor. Biz de 15. sayımızı barolara ayırmak istedik. Bu konuda yazılarınızı bekliyoruz.

Keyifli okumalar dileriz.

print